Anmälan till JK – Lexbase.se

Nedan följer min formella anmälan till JustiteKanslern rörande Lexbase och att jag är med där. Men jag gör också en allmän kommentar kring problematiken kring siten ifråga. Jag är i egenskap av skelettkvinnan ganska ökänd även om det skönt nog har börjat tyna bort så hoppas jag att det kanske kan få viss genomslag då jag tillskillnad från de flesta andra som är där kan ta en offentlig diskussion kring ämnet och föra en kamp som inte andra klarar av då jag ändå inte kan gå vidare på samma vis som andra då jag är uthängd över hela världen.

Det har kommit till min kännedom att jag är inlagd i en privatägd
databas på Internet Lexbase.se, där jag pekas ut som kriminell. Det är
en betaltjänst och detta visar tydligt på att offentlighetsprincipen
får orimliga konsekvenser när den kombineras med IT-teknikens
informationsspridning vart som helst när som helst. Lexbase.se är
inget annat än en offentlig skampåle där vem som helst, var som helst,
kan få ut högst känslig information. Det är även en kränkning emot
individen (mig och alla andra) att överhuvudtaget existera på en sådan
lista då man kan ha friats från brott men ändå finnas med
(Lexbase.se´s upplägg verkar vara en gång dömd för brott alltid en
brottsling), vilket gör att misstanken förföljer en för resten av
livet. Själv är jag dömd för vapenbrott vilket jag erkänt och sonat
mitt straff för. Att ligga på en databas så enkelt sökbar gör det
omöjligt för mig och alla andra att kunna gå vidare med våra liv och
försvårar möjligheten till arbete och finna partner samt socialt
umgänge. Därefter kommer känslan av att hela tiden någon kan kolla upp
en i efterhand följa efter mig som ett orosmoln. Men det är också i
mitt fall viktigt att anmärka att jag har skyddad identitet och mina
personuppgifter publiceras av Lexbase.se.

Offentlighetsprincipen som den är idag är förlegad och jag
rekommenderar att den anpassas till den moderna tekniken. Uthämtning
av domar med mera bör ske med hjälp av legitimation och dokumenten bör
spårmärkas på ett unikt vis att spridarens identitet går att hitta och
kan därmed lagföras för det grova förtal det bör anses vara att sprida
så känsliga uppgifter som Lexbase gör.

En sådan rutin skulle i framtiden kunna förhindra det massiva förtal
och uthängningar som sker på Internet och dagligen förstör liv.
Lexbase.se – “Över 100 000 dömda brottslingar per år i Sverige”
sysslar med grovt förtal. Eftersom Lexbase.se har utgivningsbevis
vänder jag mig till JK. Jag anser det Lexbase.se sysslar med är ett
allvarligt brott och eftersom de inte gör några som helst överväganden
om allmänintresset för uppgifterna ifråga ska de stoppas.

Jag kräver att JK förordnar så att åtal för förtal väcks mot lexbase
för att de har spridit uppgifter om mig som typiskt sett är ägnade att
väcka andras missaktning för mig. Lexbase publicering av dessa
uppgifter om mig har inte motsvarats av något allmänintresse, att jag
är dömd för brott saknar helt allmänintresse. Vidare har Lexbase.se
inte ens prövat om uppgifterna de sprider om mig har något
allmänintresse som skulle motivera publiceringen av uppgifterna
ifråga.

Som bevisning för publiceringen bifogas en skärmdump, hämtad från
*Länk borttagen av mig*

Av bilden framgår att lexbase publicerar uppgiften att jag är dömd för
brott. Uppgiften ifråga publiceras inte endast till de kunder som
betalar för den, utan till allmänheten.

Dessutom vill jag att lexbase förpliktigas att upphöra sprida
uppgifterna om mig, och andra, genom att hemsidan och dess innehåll
stängs ned. Det är inte bara mitt liv som tar skada, det är allas. Vi
vill alla kunna gå vidare. Det gäller inte heller bara oss som
misstänkts för brott, dömts eller friats det gäller också de som varit
utsatta för brott som också indirekt hängs ut på Lexbase.se. En dom
kan avslöja identiteten på eventuellt offer och därmed bör det ses som
ett allmänintresse att skydda dennes identitet men också de som vill
gå vidare. Dessutom eftersom databasen även tar upp personer som är
friade från brott men för att få se informationen måste man betala för
den så kan sökaren tro att personen faktiskt dömts för något brott.
Därmed är skadeverkan större än man vid första anblicken kan tro för
de som är med i databasen mot sin vilja.

Därtill vill jag tillägga att Lexbase.se idag utövar en form av terror
på dem som ännu inte är med i databasen som varit misstänkta eller
dömts för brott och gått vidare. Att vara medveten om att man när som
helst kan hamna på en sådan databas sökbar kan alltså upplevas som en
form av terror för den person som ej ännu är inlagd i databasen. Det
är helt enkelt oacceptabelt.

Mvh

Helena

Det är intressant att notera av vad som framkommit av Lexbase via olika diskussioner på Internet och vad jag själv hört och sett. Många gånger är inte högre instansers domar med, en person kan blivit dömd i tingsrätten men friad i hovrätten men Lexbase har ignorerat det helt och hållet. Vilket är absurdt och jag anser det vara grovt förtal.

Att siten är sökbar som den är ger den också ett sken av skuld om man hittar ett namn på en person man känner till. Detta stämmer dock inte, jag har hört om personer som förekommer i databasen som bara varit vittnen i en rättegång inget annat. Samtidigt finns det gott om personer som varit dömda som inte alls förekommer. Hela databasen verkar väldigt slarvig och rättsosäker. En som söker på databasen får fram dömda, friade, vittnen med mera. Men som människor i allmänhet är utgår man från att personen är dömd om de finns med. Det finns alltså gott om människor ute i Sverige som jag anser blir grovt förtalade av Lexbase.se utan tvekan.

Siten ifråga är en skvallerdröm och bäddar för att förtalsmaskinerna utanför och på Internet kommer nu gå varma. Men jag tror faktiskt det hela kommer leda till något gott i långa loppet. Lexbase.se kan mycket väl vara den efterlängtade nådastöten mot den grövsta formen av näthatet och kommer mycket väl komma i längden leda till att offentlighetsprincipen kan förändras. I alla fall hur domar och liknande lämnas ut till allmänheten. Jag är fortfarande en stark förespråkare för legitimeringstvång och en individuell markering av varje FUP eller liknande som krävs ut så man kan dra spridaren av materialet inför rätta.

Lexbase.se påstår att de bara har fall som är 5 år gamla men det har visat sig att de även har äldre fall. Det är helt enkelt väldigt osäkert.

Uppdatering: Lexbase.se har stängts ned av dess leverantör Banhof efter det att kundregistret hackats och mycket annat hänt. Banhof hostar Flashbacks servrar så med tillräckligt stark påtryckning kan man alltså få Banhof att inse att det är ytterst opassande att husera siter som skadar tredje part. Lexbase.se är ingenting om man jämför med förtalsmaskinen Flashback. Detta bådar gott för framtiden. 🙂

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18260993.ab

Updated: 29 januari, 2014 — 22:49

8 Comments

Add a Comment
 1. Lexbase ska omedelbart bort från internet. Lexbase utgör ett allvarligt hot mot integriteten, samt mot personers säkerhet och det utgör också ett solklart angrepp mot enskilda personers privatliv. Att en sådan sida som har hängt ut personuppgifter har fått utgivningsrätt och publiceringsrätt är under all kritik. Där måste JK se över reglerna om vilka internetsidor och bloggar som ska ha rätt till visning och publicering på internet. Rättssamhället borde inse att det är helt oacceptabelt att internetsidor och bloggar som är mycket oseriösa erhåller visningsrätt, utgivningsrätt och publiceringsrätt. Sen var det bra att Bahnhof internet&telefoni AB tog sitt förnuft till fånga och såg till att ta bort den oseriösa sidan Lexbase från sitt serverhotell.Alla internetoperatörer borde dra en lärdom om att man inte ska husera sidor som kränker och angriper en tredje person, och att internetoperatörerna i framtiden ska se över sina rutiner angående vilka internetsidor och bloggar som ska få husera på deras serverhotell och vilka internetsidor och bloggar som ska få både utgivningsrätt och publiceringsrätt samt visningsrätt på internet.Sen bör JK i riksdagen ändra på lagen så att man ska se till att stoppa alla möjligheter för utomstående personer att hämta ut FUP-ar och känsliga personuppgifter på internet, som rör både gärningsmän och personer som har blivit utsatt för brott.

 2. Den kommer nog tyvärr öppnas igen så fort säkerheten är återställd…

  1. Möjligen men jag kommer försöka driva frågan via JK och eftersom jag har redan mina personuppgifter utlagda på Internet kan jag därmed utan större personliga konsekvenser driva frågan offentligt.

   Det intressantaste just vid nedstängningen är dock att Banhof mycket väl vid påtryckningar kan stänga ned hemsidor som beter sig kriminellt och Flashback är den värsta skurksiten i Sverige som bör och kan stängas ned. Även om de säkerligen kommer flytta så är minsta lilla avbräck bra.

   1. Jävla nekrofil jag ska döda dig

 3. Jävligt bra! Ni i eran grupp verkar ha kraften att åstadkomma något. Jag minns att du exempelvis fick arresten på Aminogatan stängd. Ingen annan har ens kommit i närheten av det.
  Jag tror ni kan lyckas få ner Flashback. jag trodde inte det var möjligt förut men sedan ni dök upp på arenan börjar jag tro på det.

 4. Skickade en fråga till Datainspektionen om de inte kunde se till att vidta åtgärder mot sidor som hänger ut folk och i detta fall gällde det Lexbase.

  Här är svaret jag fick från Datainspektionen:

  Hej,

  Du har synpunkter på Lexbase. För att Datainspektionen ska kunna granska en webbplats krävs att personuppgiftslagen är tillämplig.

  Lexbase har beviljats ett så kallat utgivningsbevis av Myndigheten för radio och tv, vilket innebär att webbplatsen är grundlagsskyddad. Personuppgiftslagen gäller inte grundlagsskyddad personuppgiftsbehandling och Datainspektionen får därför inte agera mot publiceringarna på webbplatsen.

  Du kan läsa mer på Datainspektionens webbplats: http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/datainspektionen-kan-inte-ingripa-mot-sajt-som-hanger-ut-domda/

  Vänliga hälsningar
  Frida Öhlén
  Jurist, Datainspektionen
  http://www.datainspektionen.se

  .Jag anser att det är under all kritik att Myndigheten för Radio och TV kan utfärda utgivningsbevis/utgivningsrätt, visningsrätt och publiceringsrätt hej vilt utan att kontrollera om att sidorna inte bryter mot svensk lag och etniska regler. Myndigheten för Radio och TV har ett ansvar för att de helt enkelt har försummat riskerna med att folk hängs ut på sidor alternativt bloggar som de har gett utgivningsbevis/utgivningsrätt, visningsrätt och publiceringsätt till. Myndigheten för Radio och TV borde se över rutinerna och noggrant kolla upp vilka sidor och bloggar som ska godkännas innan de får utgivningsbevis/utgivningsrätt, visningsrätt och publiceringsrätt på internet, så att man kan sätta stopp för möjligheterna för sidor och bloggar som är oseriösa, och som i vissa fall bryter mot svensk lag att visas på internet. Så att Lexbases borttagande är ett stort steg i rätt riktning för att få bort de värsta djävulska näthat som finns. Om de övriga internetleverantörerna/providerna kunde precis som Bahnhof se till att ta sitt förnuft till fånga så skulle hela internetmiljön bli mycket bättre och att man sopar bort de värsta internet-trollen som förstör för alla seriösa internetanvändare. Då hoppas jag att Bahnhof tar ett viktigt steg för hels Sverige och jorden att ta bort gangstertrollfabriken tillika förtalsmaskinen Flashback, från sitt serverhotell.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.